new path

If you can overlook all the steps ahead you are not walking a new path.

Als je alle stappen van tevoren kunt overzien bewandel je geen nieuwe weg.