Kolentrein


Hoe kan het dat de NS het onbetwistbare imago heeft van milieuvriendelijk vervoer terwijl de helft van alle moderne treinen nog steeds op kolen rijden. Uit het NS jaarverslag 2015 blijkt dat de elektriciteit die treinen verbruiken voor circa 50% wordt opgewekt met kolen en gas. In 2013 reden nog bijna alle treinen op kolen en gas.

Geen groen in de folder
Op de folder zet de NS liever dat ze goede treinen wil, stations van wereldklasse en dat je een fiets kan lenen om je reis te vervolgen. De NS wil kennelijk niet aan de grote klok hangen dat 5 van de 10 treinen nog steeds op kolen en gas door het land tuffen. Je moet goed zoeken om hier iets over te vinden. De NS stelt in haar strategienotitie van 2016 “De trein is vanuit het oogpunt van duurzaamheid ook een uitstekend keuze, zeker nu wij gebruik maken 100% groene elektriciteit.” Maar tegelijk zegt ze op haar website: “Vanaf 2018 rijden onze treinen in Nederland voor 100% op groene stroom”. Kennelijk weet de NS niet hoe snel ze ons moet doen geloven dat er geen vuiltje aan de lucht is. Nu is de stroom nog niet groen, dat is een feit. Door de tegenstrijdige berichten luid het credo voorlopig “eerst zien en dan geloven.”

CO2 uitstoot
Op de website van de NS kon je in 2012 nog lezen dat de treinreiziger 3x minder CO2 (bijna 4x) uitstoot dan de automobilist. Hoe kan dat als de trein op kolen rijdt? Net zo makkelijk als een bus die op stookolie rijdt. Het is de ultieme vorm van carpoolen. Als we een simpele rekensom maken weten we nu ook dat een gemiddeld gezin met 2 kinderen in 2012 het beste de auto kon pakken als ze het milieu wilde sparen. Kennelijk erkend de NS inmiddels ook dat dit een beetje raar was, want nu produceert de NS mooie statistiekjes met vergelijkingen tussen 1 en 4 reizigers per auto en trein. Al deze statistiekjes gaan alleen uit van de gereden kilometer. Als dat ook voor het treinkaartje gold was die stukken goedkoper. Het energieverbruik van het station dat nodig is om überhaupt de trein in te komen, het personeel dat trein bestuurt en alle andere randvoorwaardelijke zaken, worden gemakshalve weggelaten om de NS zo schoon mogelijk te laten lijken. De voorlichting is dus nog steeds scheef, maar al wel ietsje pietsje beter. Hoe dan ook, als de trein straks echt op groene stroom rijdt, kan ons Hollandse gezinnetje met een gerust groen hart de auto laten staan. Als ze tegen die tijd niet zelf in een elektrisch auto rijden tenminste.

Publiekelijke verantwoording
Als grootste elektriciteitsverbruiker van Nederland kan de NS niet zonder schaamte publiekelijk ambitieloos blijven op het gebied van duurzaam opgewekte elektriciteit. De NS heeft de morele plicht om het inkooppercentage van groene stoom met grote letters op haar homepage te vermelden. Dan kan iedere treinreiziger zich hier een mening over vormen. Zeker weten dat de klachten dan niet alleen gaan over de vele vertragingen op het spoor.

Groen treinkaartje
Tot op heden verkoop de NS uitsluitend grijze kaartjes. Op precies te zijn 1e klasse en 2e klasse grijze treinkaartjes. In navolging van de groene creditcard en alle andere groene producten kan de NS een groen treinkaartje gaan verkopen. Dat is hetzelfde treinreisje, maar dan met groene stroom. De NS legt in haar voorwaarden vast dat ze hetzelfde percentage groene stroom inkoopt als het percentage verkochte groene treinkaartjes. Zo kan de reiziger tenminste zelf beslissen of ze groen of grijs wil reizen. En dan zou het het wel zo fair zijn om de grijze treinkaartjes duurder te maken, want die vervuilen de lucht en warmen de aarde op. En schade is niet alleen schande, maar kost ook geld.

Camiel Versluis | 10 december 2016
(eerste versie 15 januari 2012)

Bronnen