forget old habits

To learn we must adapt new knowledge and forget old habits.

Om te leren moeten we onszelf nieuwe kennis eigen maken en oude gewoonten vergeten.